For UtviklereSMS API
http://gateway.yesmsfusion.no/V1/SmsApi.asmx

Voucher API
http://gateway.yesmsfusion.no/V1/VoucherApi.asmx

Contact API
http://gateway.yesmsfusion.no/V1/GroupsApi.asmx

Survey API
http://gateway.yesmsfusion.no/V1/SurveyApi.asmx

VĂ¥re referanse kunder